تصاویر/این خانه عزادار حسین است... · ختم کلام | ختم کلام

تصاویر/این خانه عزادار حسین است…

بیش از هزار و چهارصد سال است که برپایی روضه های خانگی در ماه های محرم و صفر زینت‌بخش خانه‌ها است؛ البته برگزاری این مراسم محدود به این دوماه نیست، گاهی روضه‌ها در طول ایام سال؛ در یک روز خاص از هفته یا ماه، برگزار می‌شود.برپایی روضه مردم آنقدر اهمیت دارد که گاهی از تفریح، مهمانی، سفر و سفره خودشان می‌زنند تا مبادا از فیض برپایی روضه خانگی محروم بمانند.

با وجود مشکلات اقتصادی و سختی های فراوان در سالهای اخیر؛ هنوز هم عاشقان حسینی مثل همیشه و حتی پرشور تر و باشکوه تر از قبل؛ خانه‌های خود را پیش از رسیدن ماه محرم آماده می‌کنند، پرچم‌های عزاداری را به در و دیوار می‌آویزند و برای عرض ارادت به سالار شهیدان، هر چه را که لازم باشد تدارک می بینند. با اطمینان می توان گفت که بانوان، پیشگامان روضه های خانگی هستند و با اقتدا به زینب کبری (س)، بار سنگین این امانت هزار ساله را بر دوش می کشند.