اطفای حریق مسکونی در جماران رشت · ختم کلام | ختم کلام

اطفای حریق مسکونی در جماران رشت

حریق ۲باب منزل مسکونی در کوی جماران رشت، ظهر امروز توسط آتش نشانان شهر باران اطفاء و محل پس از پاکسازی کامل تحویل تیم های ارزیابی شد.