بایگانی‌ها گیلان · صفحه ۱۴۷ از ۲۰۶ · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

خبرهای نوید بخش رییس بیمارستان تامین اجتماعی کومله؛

راه اندازی بخش زایمان و بانک خون پس از صدور پروانه بهره برداری این بیمارستان در آینده ای نزدیک

رییس بومی بیمارستان تامین اجتماعی کومله در خصوص، اقدامات مدنظر پس از  اخذ پروانه بهره برداری بیمارستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود این فرایند، در ...

بایگانی‌ها گیلان · صفحه ۱۴۷ از ۲۰۶ · ختم کلام