بایگانی‌ها اقتصادی · صفحه ۲ از ۵۶ · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

سیاهکارزاده در شورای معاونین سازمان: ایفای نقش محوری در ترانزیت و همکاری های بین المللی مهمترین راهبردهای منطقه آزاد انزلی است/ لزوم بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های جدید ناشی از اتصال به شبکه ریل سراسری

محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان در نخستین نشست شورای معاونین سازمان متبوع وی در دوران جدید مدیریتی منطقه آزاد انزلی؛ به ...

بایگانی‌ها اقتصادی · صفحه ۲ از ۵۶ · ختم کلام