پارک علم و فناوری گیلان از پارک های منتخب برای ارائه گزارش به وزیر علوم است · ختم کلام | ختم کلام