سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: منطقه آزاد انزلی می تواندکمک حال کشور باشد · ختم کلام | ختم کلام