در نشست مشترک شورای فنی و عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با سپاه قدس استان تاکید شد؛ «رفع کمبود زیرساخت های بهداشت و درمان گیلان تاکید مشترک سپاه و علوم پزشکی» · ختم کلام | ختم کلام