در دیدار استاندار گیلان با رییس کل بانک مرکزی مطرح شد: راه اندازی واحدهای غیر فعال، راکد و تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک ها · ختم کلام | ختم کلام