باج خواهی رسانه معاند از فعالین خوشنام اقتصادی با انتشار اخبار کذب/اعتماد مردمی بالاترین سرمایه هایپر احمدی · ختم کلام | ختم کلام